Стринг

Виолина, гитара, виолончело, бенџо се сите жичани музички инструменти. Звукот во нив се појавува поради вибрациите на истегнатите жици. Има наведнати и искубени конци. Во првата, звукот доаѓа од интеракцијата на лакот и врвката - триењето на влакната од лакот предизвикува вибрира на жицата. На овој принцип работат виолините, виолончело, виоли. Кубаните инструменти звучат поради фактот што самиот музичар со прстите или со плектум ја допира жицата и прави да вибрира. Токму на овој принцип работат гитарите, бенџовите, мандолините, домрите. Имајте на ум дека понекогаш на некои лакирани инструменти се свират со куби, со што се постигнува малку поинаков тембр. Таквите инструменти вклучуваат виолини, контрабаси и виолончело.