Акорди за укулеле

Почнувајќи да го совладате укулеле, ве советуваме да започнете од овој дел. Овде се обидовме да ги собереме најлесните акорди на UKULE за почетници кои ќе ви помогнат да се запознаете со овој музички инструмент. Откако ќе совладате малку, одете од едноставни акорди на песни до посложени. Откако ги поминавте сите категории од овој дел и научивте да ги свирите композициите претставени во нив, ќе разберете дека сте престанале да бидете новодојденец и дека можете да ги пуштате повеќето песни без многу потешкотии.

  • Акорди за укулеле

    Укулеле акорди – Прсти

    Еве ги најчесто користените акорди на укулеле. Еве три главни акорди од секоја нота, вклучително и остри - мајор, мала и седма акорд. Акорди A (A) A Am A7 Акорди A# (A остар) A# A#m A#7 H или B акорди (B) H hm H7 акорди C (C) C cm C7 C# акорди (C Остро) C# C#m C #7 D (D) акорди D Dm D7 D# (D остри) акорди D# D#m D#7 E (Mi) акорди E Em E7 F акорди F fm F7 F# (F остри) акорди F# F#m F#7 G (Г) акорди Г г.м. На сите слики,…