Лигинален

Секој е запознаен со хармоника. Неговиот волшебен звук произлегува од фактот што музичарот, дувајќи воздух во инструментот, прави да вибрира мал метален јазик, кој го произведува звукот. Трските вклучуваат хармоника, хармоника со копчиња, хармоника и казои. Освен тоа, може да им се припишат и дувачки инструменти од трска, како што се саксофон, фагот или кларинет, звукот во кој се генерира поради вибрациите на малата дрвена плоча - бастун.