Тапани

Еден од најстарите музички инструменти е, се разбира, ударните. Звукот се формира од влијанието на музичарот врз инструментот или врз неговиот резонантен дел. Ударните инструменти ги вклучуваат сите тапани, тамбури, ксилофони, тимпани, триаголници и шејкери. Генерално, ова е многубројна група инструменти, која вклучува етнички и оркестарски перкусии.