Y - Стандардно

  • Y - Стандардно

    Несогласување. Некордни инверзии.

    Каков акорд ја започнува познатата џез композиција „Девојка од Ипанема“? Не-акорд е акорд што се состои од 5 ноти распоредени во третини. Името на акордот доаѓа од името на интервалот помеѓу нејзиниот горен и долен звук - нона. Бројот на акорд исто така го покажува овој интервал: 9. Нонкорд се формира со додавање на трета одозгора на седма акорд, или (што води до сличен резултат) со додавање на нота во коренската нота на истиот седми акорд. Ако интервалот помеѓу долниот и горниот звук е голема нона, тогаш не-акордата се нарекува голема. Ако интервалот помеѓу долниот и горниот звук е мал не,…