Механички

Механички музички инструменти (музички машини) - музички инструменти дизајнирани да свират музика фиксирана на технички медиуми. Како носители на информации за такви алатки, може да се користат цилиндри, дискови, парфеми и парфеми. За пуштање музика со помош на механички инструмент, по правило, не е потребно посебно музичко знаење.