Тастатури

Музичките инструменти со клавијатура ги вклучуваат сите инструменти што имаат клавир или оргули. Најчесто, во модерна интерпретација, клавијатурите значат големо пијано, пијано, орган или синтисајзер. Покрај тоа, оваа подгрупа вклучува чембало, хармоника, мелотрон, клавикорд, хармониум.